เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง มอเตอร์ไซค์ ฟรี!! ค่าแรง

📌 น้ำมันเครื่อง ราคาเริ่มต้น 120 บาทเท่านั้น

📌 ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ทุกรุ่น

📌 จำหน่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ปลีก-ส่ง

📌 ทางร้านมี กรองน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยน

📌 เราให้ความใส่ใจ รถของท่านทุกครั้งที่ทำรถ

📌 ทางร้าน น้ำมันเครื่อง ให้เลือกหลายเกรด

📌 เป็นน้ำมันเครื่องของแท้ สั่งตรงจากบริษัท

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/jFioVbdaDmedpFnt9
บริการลูกค้า โทร : 085-082-1111
เช็คราคาอะไหล่ : 084-716-6600
Line official : @Partshop

น้ำมันเครื่อง Eni

4 ข้อควรรู้ ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 

1. น้ำมันเครื่องมีสีดำ คือน้ำมันเครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ

🟡 ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นว่าน้ำมันเครื่อง

สีเหลืองอำพันได้กลายเป็นสีดำตอนเราได้ทำการเปลี่ยน

ถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ เพราะนั่นหมายถึงน้ำมัน

เครื่องได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว

ทั้งหล่อลื่นและทำความสะอาดเครื่องยนต์ ถ้าตรวจเช็ก

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ แล้วเห็นว่าเป็นสีดำก็ควร

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลย

2. น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใช้แบบไหนก็เหมือนกัน

🟡 ถึงจะเป็นรถจักรยานยนต์เหมือนกัน แต่อย่าลืม

ว่าเครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์นั้นมีทั้งประเภท

เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ ดังนั้น จะมาใช้น้ำมัน

เครื่องเหมือนกันก็อาจจะไม่เหมาะสมเสียทีเดียวสาเหตุ

ก็เพราะว่า เครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้

จะมีขนาดเล็กกว่าเกียร์ธรรมดา ซึ่งส่งผลให้รอบเครื่อง

เร็วกว่า เกิดความร้อนได้สูงกว่า จึงมีระยะการเปลี่ยน

ถ่ายน้ำมันเครื่องยาวกว่า การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้

เข้ากับประเภทของเครื่องยนต์จึงมีข้อดีทั้งในแง่ของการ

ดูแลเครื่องยนต์และการประหยัดค่าใช้จ่าย

3. รถที่ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ได้

🟡 ความจริงคือ ตอนที่รถจักรยานยนต์จอดนิ่งๆ นานๆ

นั่นเท่ากับว่าผิวโลหะของเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกเคลือบอาจ

ทำให้เกิดสนิมและการสะสมของคราบเขม่าได้ ยิ่งนานก็

อาจจะยิ่งเยอะสะสม และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

น้ำมันเครื่องกับเครื่องยนต์ระยะยาวได้ ทางที่ดีควรหมั่น

ตรวจเช็กน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ของท่านสม่ำเสมอ

4. ควรรักษาระดับน้ำมันเครื่องให้เต็มเสมอ

🟡 ถามว่าการรักษาระดับน้ำมันเครื่องให้เต็มเสมอนั้น

ดีไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ได้เป็นการส่งผลเสียอะไรต่อเครื่อง

ยนต์ (ตราบใดที่ยังไม่เลยขีดเต็มของน้ำมันเครื่อง) แต่ถ้า

ถามต่อว่า จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรักษา ระดับน้ำมัน

เครื่องให้เต็มอยู่เสมอไหม คำตอบคือ ไม่ เพราะระดับน้ำมัน

เครื่องที่เหมาะสมนั้น ขอแค่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่สูงเกิน

ขีดบนก็โอเคแล้ว

ตัวแทนจำหน่าย LiquiMoly

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ คืออะไร 

น้ำมันเครื่อง คือ สารหล่อลื่นเครื่องยนต์ทำหน้าที่

คล้ายฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนโลหะ มีคุณสมบัติช่วยลดการ

เสียดสีและเสียดทาน ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของ

เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์

ป็นอย่างมากเพราะทุก ชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์

เมื่อมีการทำงาน แต่ละชิ้นส่วนจะทำการเสียดสีกันอยู่

ตลอดเวลา ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่พื้นผิวของวัตถุ

ที่เสียดสีกัน หลังจากเกิดการเผาไหม้ มักจะมีสิ่งสกปรก

ตกค้างอยู่ที่ห้องเครื่องเราจึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่อง

ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์

 Liqui Moly Street

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

น้ำมันเครื่องธรรมดา หรือเกรดรวม

จะผลิตจากน้ำมันแร่ เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

ใช้งานทั่วไปเช่นเน้นขี่แถวๆบ้าน ขี่ไปตลาดใกล้ๆ

และไม่ได้ใช้ความเร็วสูง จะมีค่าเฉลี่ยระยะทางใน

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 2,000-3,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ผลิตจากน้ำมันแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์

เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานหนัก และรถ

ใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้ได้ แต่จะมีราคาที่สูงกว่า

เกรดธรรมดามีค่าเฉลี่ยระยะทางในการเปลี่ยนถ่าย

น้ำมันเครื่องที่ 2,000-4,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ เหมาะสำหรับ

รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานหนัก ขี่ทางไกลต่อเนื่องเป็นประจำ

และต้องการความเสถียรของเครื่องยนต์ มีราคาสูงกว่า

น้ำมันเครื่อง 2 ชนิดแรก ค่าเฉลี่ยระยะทางในการเปลี่ยน

ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 4,000-6,000 กิโลเมตร
น้ำมันเครื่องสีเขียว

ทำไมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์

✅ น้ำมันเครื่องเปรียบเสมือนหัวใจหลักของเครื่องยนต์

เมื่อน้ำมันเครื่องถูกใช้งานก็ส่งผลให้มีการเสื่อมคุณภาพ

ลงเรื่อยๆ หากลองสังเกตเวลาที่เรานำรถมอเตอร์ไซค์

ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากใช้งานมาครบระยะ

ที่กำหนด เราจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า น้ำมันเครื่อง

ตอนถ่ายออกมีลักษณะสีเข้มและเหนียวมาก บางครั้งเรา

จะเห็นตะกอนและคราบเขม่าต่าง ๆ ปนอยู่ด้วย เพราะ

ฉะนั้นเราควรนำ มอเตอร์ไซค์ ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ หากมีการใช้งานรถ

มอเตอร์ไซค์อย่างหนัก ก็สามารถนำเข้ามาเปลี่ยนได้เลย
ร้านถ่ายน้ำมันเครื่อง มอเตอร์ไซค์#ตัวแทนจำหน่ายลิควิโมลี่ #ร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิโมลี่ #ร้านฟรัชชิ่งลิควิโมลี่ #น้ำมันเครื่องLiquiMoly #LiquiMolyคู้บอน27 #Molygen #น้ำมันเครื่องEni #น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ #น้ำมันเครื่องElf #น้ำมันเครื่องเอลฟ์ ##ลิควิโมลี่เจน น้ำมันเครื่องบางจาก #น้ำมันเครื่องปตท #น้ำมันเครื่องคาสตรอล #น้ำมันเครื่องCastrol #น้ำยาฟลัชชิ่ง #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องคู้บอน27 #ซ่อมมอเตอร์ไซค์รามอินทรา #ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ #ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใกล้ฉัน #น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ #น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ #ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ใกล้ฉัน #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องคู้บอน #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องรามอินทรา #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องนวมินทร์ #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องเลียบคลองสอง #ถ่ายน้ำมันเครื่องนอกสถานที่ #ศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องHonda #ศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องยามาฮ่า #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องFORZA #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องPCX #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องXMAX #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องNMAX #ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องScoopy 

ติดต่อ